.
به فرآیند لازم برای دستیابی به توافق بین سیستم‌های توزیع شده بر روی یک مقدار د…

. به فرآیند لازم برای دستیابی به توافق بین سیستم‌های توزیع شده بر روی یک مقدار د…

. به فرآیند لازم برای دستیابی به توافق بین سیستم‌های توزیع شده بر روی یک مقدار داده واحد، الگوریتم اجماع می‌گویند. در دنیای بلاکچین با توجه به ضرورت حفظ زنجیره اطلاعات و اهمیت یکسان بودن این زنجیره، چگونگی رسیدن به این توافق بین اعضا اهمیت پیدا می‌کند. در طراحی...