Conservative Investing چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

Conservative Investing چیست؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

با وجود اینکه قرار گرفتن واژه محافظه کاری و سرمایه گذاری در کنار یکدیگر، اندکی عجیب به‌نظر میرسد؛ اما نوعی از سرمایه گذاری وجود دارد که به آن سرمایه گذاری محافظه کارانه (Conservative Investing) می‌گویند. در این نوع از سرمایه‌گذاری، افراد به‌دنبال حفظ سرمایه اصلی خود...