مکزیک می‌گوید کارخانه آبجوسازی Constellation پس از اختلاف بر سر آب ، در کنار رودخانه ساخته می‌شود

مکزیک می‌گوید کارخانه آبجوسازی Constellation پس از اختلاف بر سر آب ، در کنار رودخانه ساخته می‌شود

زمان خبر:21 دقیقه قبلیک مقام دولتی روز جمعه گفت، یک کارخانه آبجوسازی جدید Constellation Brands (NYSE: STZ) که پس از اختلاف بر سر استفاده از آب به ایالت ساحلی خلیج  وراکروز در مکزیک تغییر مسیر داده است، در کنار یک رودخانه بزرگ ساخته خواهد شد.این کارخانه بخشی از سرمایه...