.
ششمین توکن‌سوزی پروژه Contentos در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۲ انجام خواهد شد. توکن‌ها…

. ششمین توکن‌سوزی پروژه Contentos در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۲ انجام خواهد شد. توکن‌ها…

. ششمین توکن‌سوزی پروژه Contentos در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۲۲ انجام خواهد شد. توکن‌های این پروژه (COS) با هدف افزایش ارزش توکن‌های در گردش اتفاق می‌افتد. . گفتنی است توکن‌سوزی یک اقدام عادی و رایج در بازار رمزارزهاست و مزایای بسیاری را برای سرمایه‌گذاران توکن به همراه...