صرافی کریپتویی ترکیه برای مبارزه با پتنت ترول به COPA می‌پیوندد

صرافی کریپتویی ترکیه برای مبارزه با پتنت ترول به COPA می‌پیوندد

زمان خبر:3 ثانیه قبلصرافی بزرگ کریپتویی ترکیه BtcTurk به اتحاد ثبت اختراع کریپتو (COPA) پیوست تا با شرکت‌ های برجسته در مأموریت خود برای دسترسی آزاد به پتنت‌ ها و توانمندسازی پذیرش فناوری‌ های رمزارزی همکاری کند.هدف COPA لغو حق ثبت اختراع است زیرا به عنوان مانعی برای...