.
فیلیپ هاموند وزیر سابق خزانه داری انگلستان با شرکت رمز‌ارزی کوپر (Copper) در س…

. فیلیپ هاموند وزیر سابق خزانه داری انگلستان با شرکت رمز‌ارزی کوپر (Copper) در س…

. فیلیپ هاموند وزیر سابق خزانه داری انگلستان با شرکت رمز‌ارزی کوپر (Copper) در سمت مشاور ارشد همکاری خواهد داشت. . او که حدود ۲۲ سال در عضویت حزب محافظه کار بوده است، پس از اظهار تمایل به خروج از اتحادیه اروپا از این حزب خارج شده است. . این استارتاپ که در زمینه سرویس...