شرکت AIG قصد تغییر نام تجاری Life & Retirement Business به Corebridge Financial را دارد

شرکت AIG قصد تغییر نام تجاری Life & Retirement Business به Corebridge Financial را دارد

زمان خبر:2 ثانیه قبلشرکت American International Group (NYSE:AIG) در نظر دارد نام SAFG Retirement Services را که شرکت مادر Life & Retirement business خود است، به Corebridge Financial تغییر دهد. این اتفاق زمانی خواهد افتاد که AIG سهام این شرکت را از طریق IPO عمومی...