.
پروژه cryptocurencynetwork یا CCN با ادعای ایجاد یک شبکه تخصصی ارز‌های دیجیتال…

. پروژه cryptocurencynetwork یا CCN با ادعای ایجاد یک شبکه تخصصی ارز‌های دیجیتال…

. پروژه cryptocurencynetwork یا CCN با ادعای ایجاد یک شبکه تخصصی ارز‌های دیجیتال آغاز به کار کرده است. این پروژه از نظر فنی دچار ایرادات اساسی بوده و از شفافیت کافی برخوردار نیست؛ به‌علاوه تا امروز هیچ عملکرد مثبتی از نظر فنی نداشته و صرفا با تبلیغات و بازاریابی...