وارد شدن بازی CryptoTanks به صنعت GameFi !

وارد شدن بازی CryptoTanks به صنعت GameFi !

با توسعه بیشتر صنعت بازی، راه های جدیدی برای استفاده و لذت دیجیتال در بازار ظاهر می شود. پس از توسعه صنعت گیم فای (GameFi)، مفهوم جدید بازی برای کسب دآمد (Play-to-Earn) ارائه میشود و پروژه هایی مانند کریپتو تانکز (CryptoTanks)، یکی از نمایندگان این صنعت در حال شکل...