.
۷۰ شرکت ژاپنی DCPJY را راه اندازی خواهند کرد.
مدیر عامل صرافی رمزارز DeCurret،…

. ۷۰ شرکت ژاپنی DCPJY را راه اندازی خواهند کرد. مدیر عامل صرافی رمزارز DeCurret،…

. ۷۰ شرکت ژاپنی DCPJY را راه اندازی خواهند کرد. مدیر عامل صرافی رمزارز DeCurret، کازوهیرو توکیا در بیانیه‌ای گفته است ارز دیجیتال جدید با نام DCPJY توسط سپرده‌های بانکی پشتیبانی می‌شود و بر یک پلتفرم مشترک برای تسهیل انتقال وجوه بزرگ و تسویه حساب بین شرکت‌های عضو تکیه...