جمع آوری سرمایه 12 میلیون دلاری توسط پلتفرم سرگرمی دیجیتال گیمفای DEA

جمع آوری سرمایه 12 میلیون دلاری توسط پلتفرم سرگرمی دیجیتال گیمفای DEA

زمان خبر:5 دقیقه قبلپلتفرم سرگرمی دیجیتال Pte. Ltd. (DEA)، یک اکوسیستم پیشرو مستقر در سنگاپور در حوزه GameFi، جزئیات دور موفقیت آمیز جمع آوری کمک مالی و اهداف بعدی برای اکوسیستم بازی برای کسب درآمد خود را به اشتراک می گذارد. این پلتفرم سرگرمی دیجیتال در این دور سرمایه...