شرکت Home Depot پیش بینی فروش سالانه را افزایش می دهد

شرکت Home Depot پیش بینی فروش سالانه را افزایش می دهد

زمان خبر:38 دقیقه قبلبا توجه به گزارش رویترز، شرکت Home Depot (NYSE:HD) پیش‌ بینی فروش تمام سال خود را در روز سه‌ شنبه افزایش داد. زیرا تقاضا برای ابزارهای تعمیرات خانه و مصالح ساختمانی، همچنان مانند ماه‌ های اولیه همه‌ گیری درحال افزایش می باشد.سهام این شرکت در...
گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Home Depot

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Home Depot

زمان خبر:8 دقیقه قبلشرکت Home Depot (NYSE:HD) روز سه شنبه گزارش داد سود و درآمد سه ماهه چهارمش از پیشبینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفته است.Home Depot سود هر سهم(EPS) را 3.21 دلار از درآمد 35.72 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط Investing.com از آنها نظرسنجی...