خلاصه کتاب پول اثر eric lonergan

خلاصه کتاب پول اثر eric lonergan

میدانید که پول و ماجراهایی که به دلیل بازی کردن با آن به وجود می‌آیند، بخش‌هایی جدایی ناپذیر از زندگی ما را تشکیل می‌دهند.در حقیقت ما بدون پول نمی‌توانیم زندگی کنیم و پول هم بدون ما معنی و اعتبار ندارد. در این بخش به سراغ «کتاب پول» از «اریک لونرگن» می‌رویم و پای نگاه...