تیم Exotic Markets اولین یادداشت ها و انباشته های ارز دوگانه را در DeFi راه اندازی کرد

تیم Exotic Markets اولین یادداشت ها و انباشته های ارز دوگانه را در DeFi راه اندازی کرد

زمان خبر:1 ساعت قبلتیم Exotic Markets پروتکل محصولات ساختارهای انعطاف پذیر خود را به بلاک چین سولانا اعلام کرد. این تیم یک نسخه آلفا از پروتکل را از طریق راه اندازی پلتفرم DevNet ،در 18 فوریه(29بهمن)، معرفی کرد.این تیم به CoinQuora گفت که آنها محصولاتی را که قبلاً...