گسترش آزمایش گاز به بیت کوین به کشورهای بیشتر، توسط شرکت ExxonMobil!

گسترش آزمایش گاز به بیت کوین به کشورهای بیشتر، توسط شرکت ExxonMobil!

زمان خبر:5 ثانیه قبلبر اساس گزارش بلومبرگ که اوایل پنجشنبه منتشر شد، شرکت چندملیتی نفت و گاز آمریکایی اکسون موبیل (ExxonMobil) در حال بررسی استفاده از گاز طبیعی اضافی برای استخراج بیت کوین در آرژانتین، گویان، آلمان و نیجریه میباشد.این گزارش که به نقل از منابع آگاه...