‌‌
زمانی که بلاک‌چین بیت‌کوین در روز یکشنبه به بلاک ۷۰۹۶۳۲ رسید و توسط F2Pool اس…

‌‌ زمانی که بلاک‌چین بیت‌کوین در روز یکشنبه به بلاک ۷۰۹۶۳۲ رسید و توسط F2Pool اس…

‌‌ زمانی که بلاک‌چین بیت‌کوین در روز یکشنبه به بلاک ۷۰۹۶۳۲ رسید و توسط F2Pool استخراج و منتشر شد، ارتقای شبکه بیت‌کوین نیز فعال گردید. درواقع این اتفاق به‌طور موثر اولین ارتقای عمده کد شبکه را از زمان معرفی سگویت (طرح بهبود بیت‌کوین) در سال ۲۰۱۷ فعال نموده است. . با...