اداره FAA ایالات متحده دستورالعمل ایمنی جدیدی را در مورد هواپیماهای بوئینگ 777 صادر کرد

اداره FAA ایالات متحده دستورالعمل ایمنی جدیدی را در مورد هواپیماهای بوئینگ 777 صادر کرد

زمان خبر:2 دقیقه قبلاداره هوانوردی فدرال (FAA) روز سه‌شنبه دستورالعمل قابلیت پرواز(وجود نقص) را برای همه هواپیماهای بوئینگ 777 (NYSE:BA) به دلیل نگرانی‌های ایمنی صادر کرد.این دستورالعمل به دلیل مقاومت الکتریکی بالا در سنسور سرکوب باد به دلیل خوردگی ایجاد شده است. FAA...
آژانس FAA برای هواپیماهای بوئینگ 737 هشدار اختلال عملیاتی به دلیل فرکانس 5G صادر می کند

آژانس FAA برای هواپیماهای بوئینگ 737 هشدار اختلال عملیاتی به دلیل فرکانس 5G صادر می کند

زمان خبر:10 دقیقه قبلواشنگتن (رویترز) – اداره هوانوردی فدرال (FAA) هشدار داده است که عملیات بی سیم 5G می تواند با ارتفاع سنج های رادیویی در هواپیماهای مدل 737 شرکت بوئینگ (NYSE:BA) تداخل داشته باشد و توانایی خدمه را برای پرواز یا فرود ایمن مختل کند، اما مقامات FAA...