پلتفرم Fabric Ventures در حال تکمیل 2 سرمایه Web3 به مبلغ 245 میلیون دلار است

پلتفرم Fabric Ventures در حال تکمیل 2 سرمایه Web3 به مبلغ 245 میلیون دلار است

زمان خبر:6 دقیقه قبلبر اساس گزارش The Block، پلتفرم Fabric Ventures در حال تکمیل دو صندوق مبتنی بر Web3 به ارزش بیش از 245 میلیون دلار است.صندوق اول که بر روی شرکت های در مراحل اولیه تمرکز دارد و سقف سرمایه آن 125 میلیون یورو (136 میلیون دلار) است، اکنون در حال تکمیل...