.
خدمات ضدانحصاری فدرال روسیه (FAS) پیشنهادی را ارائه داده است و بر همین اساس، ک…

. خدمات ضدانحصاری فدرال روسیه (FAS) پیشنهادی را ارائه داده است و بر همین اساس، ک…

. خدمات ضدانحصاری فدرال روسیه (FAS) پیشنهادی را ارائه داده است و بر همین اساس، کسانی که در کشور روسیه به‌صورت خانگی به مینت ارزهای دیجیتال مشغول هستند، باید هزینه بیشتری برای برق مصرفی پرداخت کنند. این پیشنهاد پس از ارائه لایحه‌ای منتشر شد که به تنظیم مقررات استخراج...