گزارش عملکرد سه ماهه اول Thermo Fisher Scientific

گزارش عملکرد سه ماهه اول Thermo Fisher Scientific

زمان خبر:11 دقیقه قبلشرکت Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) در روز پنجشنبه گزارش داد سود و درآمد سه ماهه اولش از پیش بینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفت Thermo Fisher Scientific سود هر سهم(EPS) را 7.25 دلار از درآمد 11.82 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط...
گزارش سود و درآمد سه ماهه سوم Thermo Fisher Scientific

گزارش سود و درآمد سه ماهه سوم Thermo Fisher Scientific

access_time2 دقیقه قبلشرکت Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) روز چهارشنبه گزارش داد سود و درآمد سه ماهه سومش از پیشبینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفته است.Thermo Fisher Scientific سود هر سهم(EPS) را 5.76 دلار از درآمد 9.33 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط...