از نظر Fitch امکان محدود شدن نوآوری ها درصورت ممنوعیت رمزارزها در روسیه وجود دارد

از نظر Fitch امکان محدود شدن نوآوری ها درصورت ممنوعیت رمزارزها در روسیه وجود دارد

زمان خبر:2 ثانیه قبلروز جمعه، آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch)، مقاله‌ای درباره ممنوعیت پیشنهادی روسیه برای رمزارزها را منتشر کرد. اگرچه این گزارش با موضع بانک مرکزی روسیه (CBR)، که این ممنوعیت، قرار گرفتن سیستم مالی این کشور را در معرض خطرات محدود می‌کند، موافق...