.
اپلیکیشن FlickPlay اعلام کرده است که قصد دارد برای توسعه قابلیت‌های خود با سند…

. اپلیکیشن FlickPlay اعلام کرده است که قصد دارد برای توسعه قابلیت‌های خود با سند…

. اپلیکیشن FlickPlay اعلام کرده است که قصد دارد برای توسعه قابلیت‌های خود با سندباکس وارد همکاری شود. هدف این مشارکت رشد متاورسی هر دو پروژه عنوان شده است. اکنون کاربران FlickPlay می‌توانند از فلیکی به‌عنوان آواتار در فضای متاورسی سندباکس استفاده کنند. . گفتنی است...