.
شاخص Fund Flow‌ بیت‌کوین رشد شدیدی داشته و به سقف ۹ ماهه خود رسیده است؛ این شا…

. شاخص Fund Flow‌ بیت‌کوین رشد شدیدی داشته و به سقف ۹ ماهه خود رسیده است؛ این شا…

. شاخص Fund Flow‌ بیت‌کوین رشد شدیدی داشته و به سقف ۹ ماهه خود رسیده است؛ این شاخص نسبت تراکنش‌های مرتبط با صرافی را به کل تراکنش‌های بیت‌کوین بررسی می‌کند. . با ریزش قیمت بیت‌کوین و افزایش فضای ترس بین سرمایه‌گذاران، حجم تراکنش‌های ورودی کاربران به صرافی‌ها افزایش...