.
مدیرعامل مایکرواستراتژی، مایکل سیلور گفته است که به نظر او سهام مایکرواستراتژی…

. مدیرعامل مایکرواستراتژی، مایکل سیلور گفته است که به نظر او سهام مایکرواستراتژی…

. مدیرعامل مایکرواستراتژی، مایکل سیلور گفته است که به نظر او سهام مایکرواستراتژی (MSTR) جایگزین جذاب‌تری نسبت به صندوق‌های آتی سرمایه‌گذاری بیت‌کوین یا صندوق‌های اسپات بیت‌کوین مانند گری اسکیل است زیرا برای خرید آن نیازی به پرداخت کارمزد نیست. همچنین مایکرواستراتژی...