افزایش سهام شرکت Greif پس از شکست دادن پیش بینی ها

افزایش سهام شرکت Greif پس از شکست دادن پیش بینی ها

زمان خبر:4 ثانیه قبلسهام شرکت Greif (NYSE:GEF) در معاملات پیش بازار روز پنجشنبه بیش از 4 درصد افزایش یافت، زیرا این شرکت درآمد سه ماهه دوم و فروش خالص را گزارش داد که بر مجموع پیش بینی ها فائق آمده است.گریف گزارش داد که درآمد به ازای هر سهم (EPS) در سه ماهه دوم، 2.41...