سرقت 30 میلیون دلاری از پروژه دیفای Grim Finance فانتوم

سرقت 30 میلیون دلاری از پروژه دیفای Grim Finance فانتوم

زمان خبر:16 دقیقه قبلابزار ترکیبی بازدهی Grim Finance پس از یک سوء استفاده در روز یکشنبه شاهد سرقت رمزارزهای فانتوم به ارزش 30 میلیون دلار از پروتکل خود بود. این پروژه اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از خسارات بیشتر انجام داده است.“ما به شما اطلاع می دهیم که...