پلتفرم Harcox Finance راه حل های مقیاس پذیری قابل دسترس را برای دیفای ارائه می دهد

پلتفرم Harcox Finance راه حل های مقیاس پذیری قابل دسترس را برای دیفای ارائه می دهد

زمان خبر:30 دقیقه قبلتیم Harcox Finance برای اعلام انتشار خبر ” راه اندازی پروژه دیفای ایجاد شده برای ارائه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری در دسترس‌تر و خدمت به جامعه دیفای” هیجان‌زده است. این تیم از قدرت نوآوری ها و آخرین فناوری ها مانند موارد ذکر شده در زیر برای دستیابی به...