انکرا از Hasbro میخواهد تا واحد Entertainment One بفروشد

انکرا از Hasbro میخواهد تا واحد Entertainment One بفروشد

زمان خبر:9 دقیقه قبلبر اساس نامه خود که توسط رویترز مشاهده شد، هولدینگ انکرا(Ancora) از شرکت هسبرو (NASDAQ:HAS) می‌خواهد تا فروش کامل یا جزئی واحد Entertainment One خود را برای کاهش بدهی و جایگزینی مدیران قدیمی در هیئت مدیره بررسی کند.سرمایه گذار در نامه گفت که Ancora...