آنچه درباره Clipboard Hijacking باید بدانید

آنچه درباره Clipboard Hijacking باید بدانید

با گسترش آشنایی مردم با  تکنولوژیلاکچین ب و همچنین افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، راه‌های به سرقت بردن رمز‌ارزها نیز تنوع بسیاری یافته است. یکی از روش‌های به سرقت بردن دارایی‌های دیجیتال حمله ربودن کلیپ بورد (Clipboard Hijacking) در این روش سارقان با سرقت کلیپ بورد...