.
امیکرون با سرعت بالایی در ایران و جهان شیوع پیدا می‌کند و بنا بر آمارهای منتشر…

. امیکرون با سرعت بالایی در ایران و جهان شیوع پیدا می‌کند و بنا بر آمارهای منتشر…

. امیکرون با سرعت بالایی در ایران و جهان شیوع پیدا می‌کند و بنا بر آمارهای منتشرشده، تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار مبتلا به این سویه کووید در ایران شناسایی شده است. وزیر بهداشت در مصاحبه اخیر خود پیش‌بینی بستری تا یک میلیون مبتلا را عنوان کرده و گفته است این وضعیت شیوع...