شرکت وابسته به بانک جهانی، IFC از طرح مبتنی بر بلاک چین برای جبران کربن حمایت می کند

شرکت وابسته به بانک جهانی، IFC از طرح مبتنی بر بلاک چین برای جبران کربن حمایت می کند

زمان خبر:2 دقیقه قبلشرکت بین المللی امور مالی (IFC)، یکی از اعضای بانک جهانی با تمرکز بر سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، در حال همکاری با پلتفرم بلاک چینی متمرکز بر انرژی Chia نتورک، برای فرصت های کاهش کربن است.همچنین شرکت سرمایه گذار در تنوع زیستی Cultivo...