.
شاخص Illiquid Supply Change تغییرات ۳۰ روزه موجودی آدرس‌هایی را بررسی می‌کند ک…

. شاخص Illiquid Supply Change تغییرات ۳۰ روزه موجودی آدرس‌هایی را بررسی می‌کند ک…

. شاخص Illiquid Supply Change تغییرات ۳۰ روزه موجودی آدرس‌هایی را بررسی می‌کند که طبق داده‌های آماری، تمایل کمی برای خرج کردن بیت‌کوین‌های خود دارند. . طبق نمودار پیش‌رو، حجم موجودی بیت‌کوین‌های غیر‌جاری در ۲۱۴ روز گذشته در حال افزایش بوده و به سقف ایجاد شده خود در...
۱.
شاخص Illiquid Supply Shock Ratio این هفته جهش شدیدی داشته است. این شاخص از مح…

۱. شاخص Illiquid Supply Shock Ratio این هفته جهش شدیدی داشته است. این شاخص از مح…

۱. شاخص Illiquid Supply Shock Ratio این هفته جهش شدیدی داشته است. این شاخص از محاسبه نسبت بین Illiquid Supply و مجموع Liquid Supply و Highly Liquid Supply به دست می‌آید. Illiquid Supply به موجودی آدرس‌هایی گفته می‌شود که سابقه بسیار کمی در خرج‌کردن بیت‌کوین دارند. ۲....
.
شاخص Illiquid Supply* از زمان ریزش می ۲۰۲۱ در حال افزایش بوده است. در مقابل شا…

. شاخص Illiquid Supply* از زمان ریزش می ۲۰۲۱ در حال افزایش بوده است. در مقابل شا…

. شاخص Illiquid Supply* از زمان ریزش می ۲۰۲۱ در حال افزایش بوده است. در مقابل شاخص‌های Liquid Supply* و Highly Liquid Supply* و نیز موجودی صرافی‌ها در حال کاهش هستند. به نظر می‌آید که بیت‌کوین از سرمایه‌گذاران خرد در حال انتقال به سرمایه‌گذاران بلندمدت‌تر است. همچنین...