گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Illumina

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم Illumina

زمان خبر:11 دقیقه قبلشرکت Illumina (NASDAQ:ILMN) گزارش داد سود و درآمد سه ماهه چهارمش از پیشبینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفته است.Illumina سود هر سهم(EPS) را 0.75 دلار از درآمد 1.2 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط Investing.com از آنها نظرسنجی شد سود هر...