.
اسپاتیفای روزگذشته اعلام کرد که با راه‌اندازی Spotify Island به اولین برند پخش…

. اسپاتیفای روزگذشته اعلام کرد که با راه‌اندازی Spotify Island به اولین برند پخش…

. اسپاتیفای روزگذشته اعلام کرد که با راه‌اندازی Spotify Island به اولین برند پخش موسیقی تبدیل خواهد شد که در Roblox حضور رسمی خواهد داشت. مکانی که در آن هنرمندان و طرفداران برای انجام ماموریت‌های تعاملی، استفاده از محتوای انحصاری و خرید کالا‌های هنرمندان گرد هم...