.
امروز دومین روز حمله روسیه به اوکراین است، اولین جنگ زمینی بزرگ در اروپا در چن…

. امروز دومین روز حمله روسیه به اوکراین است، اولین جنگ زمینی بزرگ در اروپا در چن…

. امروز دومین روز حمله روسیه به اوکراین است، اولین جنگ زمینی بزرگ در اروپا در چند دهه اخیر. . فیلم‌ها و تصاویر متعددی از انفجار ساختمان‌ها در کی‌یف که ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر ساکن دارد منتشر شده است. ساکنان این شهر با شنیدن صدای آژیر حمله‌های هوایی از خواب بیدار شده و...