.
تیم شیبا اعلام کرده است که زمین‌های پروژه متاورسی شیبرس به فروش گذاشته شده‌اند…

. تیم شیبا اعلام کرده است که زمین‌های پروژه متاورسی شیبرس به فروش گذاشته شده‌اند…

. تیم شیبا اعلام کرده است که زمین‌های پروژه متاورسی شیبرس به فروش گذاشته شده‌اند. شیبا با این کار قصد دارد پروژه متاورس خود را توسعه دهد و به کاربران بیشتری معرفی نماید. هولدرهای شیبا اکنون می‌توانند زمین خود را در این فضا خریداری کنند و جزئی از متاورس آن باشند. . در...