آنچه درباره lockdrop باید بدانید

آنچه درباره lockdrop باید بدانید

زمان خبر:3 ثانیه قبلکاربران عرصه کریپتو با مفهوم ایردراپ آشنا هستند، اما ممکن است حتی حرفه‌ای‌ترین کاربران این حوزه نیز اسمی از لاک دراپ‌ (Lockdrop) نشنیده باشند یا در آن مشارکت نداشته باشند. لاک دراپ موضوعی است که از محبوبیت کمتری نسبت به ایردراپ برخوردار است، اما از...