.
توکن شبکه لایوپیر به نام LPT در صرافی دارایی‌های دیجیتال لیست شد. این صرافی هف…

. توکن شبکه لایوپیر به نام LPT در صرافی دارایی‌های دیجیتال لیست شد. این صرافی هف…

. توکن شبکه لایوپیر به نام LPT در صرافی دارایی‌های دیجیتال لیست شد. این صرافی هفتمین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال بوده و این توکن را به دلیل تقاضای بالای کاربران لیست کرده است. . گفتنی است این جدیدترین توکن لیست‌شده در این صرافی است که دسترسی به توکن لایوپیر را آسان‌تر...