.۱
در ماه‌های گذشته، شاهد تسلیم هولدر‌های بلندمدت بودیم که با کاهش سریع شاخص LTH…

.۱ در ماه‌های گذشته، شاهد تسلیم هولدر‌های بلندمدت بودیم که با کاهش سریع شاخص LTH…

.۱ در ماه‌های گذشته، شاهد تسلیم هولدر‌های بلندمدت بودیم که با کاهش سریع شاخص LTH Cost Basis نمایان شده است. . شاخص LTH Cost Basis میانگین قیمت خرید همه هولدر‌های بلندمدت را نشان می‌دهد. باتوجه به این شاخص می‌توان گفت که ریزش ابتدای سال ۲۰۲۲ حاصل از فاز تسلیم هولدر‌های...
.
نمودار پیش‌رو، تغییرات ۳۰ روزه دارایی هولدر‌ها و نرخ SOPR و نسبت سود به زیان س…

. نمودار پیش‌رو، تغییرات ۳۰ روزه دارایی هولدر‌ها و نرخ SOPR و نسبت سود به زیان س…

. نمودار پیش‌رو، تغییرات ۳۰ روزه دارایی هولدر‌ها و نرخ SOPR و نسبت سود به زیان سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بیت‌کوین را با هم مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش سود سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و افزایش فروش توسط آن‌ها به دلیل کاهش قیمت، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران...
.
شاخص LTH SOPR (میانگین متحرک ۷ روزه) به نقطه‌ای کلیدی در سطح یک رسیده است. این…

. شاخص LTH SOPR (میانگین متحرک ۷ روزه) به نقطه‌ای کلیدی در سطح یک رسیده است. این…

. شاخص LTH SOPR (میانگین متحرک ۷ روزه) به نقطه‌ای کلیدی در سطح یک رسیده است. این شاخص، نرخ سود محقق‌شده توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت را نشان می‌دهد و سقوط آن به زیر سطح یک، می‌تواند به رشد تحقق ضرر بین آن‌ها و ناامیدی‌شان از ادامه روند قیمتی تعبیر شود. افزایش فاز تسلیم...
.
نمودار پیش‌رو تغییرات میانگین قیمت خرید بیت‌کوین توسط هولدرهای بلندمدت و کوتاه…

. نمودار پیش‌رو تغییرات میانگین قیمت خرید بیت‌کوین توسط هولدرهای بلندمدت و کوتاه…

. نمودار پیش‌رو تغییرات میانگین قیمت خرید بیت‌کوین توسط هولدرهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. در طول تاریخ موجودیت بیت‌کوین، تنها چندبار هر دو این شاخص‌ها به‌طور هم‌زمان در محدوده منفی قرار داشته‌اند (نواحی آبی‌رنگ)؛ این نواحی، نشان‌گر اوج تجمیع توسط...