معرفی ارز دیجیتال lukso – آکادمی پرشیا بلاکچین

معرفی ارز دیجیتال lukso – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:2 ثانیه قبلاین روزها اقتصاد تمام دنیا درحال تغییرات بسیاری است. با فراگیر شدن کرونا این تغییرات شکل دیگری به خود گرفت و سبب شد تا تمامی بازارهای جهانی به سمت دیجیتالی و آنلاین شدن به پیش روند. این تغییرات در بازارهای اقتصادی سبب شدند تا بازارهایی چون ارزهای...