.
کشور Sint Maarten که جزئی از پادشاهی هلند محسوب می‌شود، در حال بررسی تصمیم برا…

. کشور Sint Maarten که جزئی از پادشاهی هلند محسوب می‌شود، در حال بررسی تصمیم برا…

. کشور Sint Maarten که جزئی از پادشاهی هلند محسوب می‌شود، در حال بررسی تصمیم برای تبدیل بیت‌کوین‌کش به ارز قانونی خود است. هفته پیش یکی از مقامات این کشور با دریافت دستمزد خود به صورت بیت‌کوین‌کش، به اولین مقام کشوری در دنیا تبدیل شد که حقوق خود را به شکل این رمزارز...