تیم Trust Machines حدود 150 میلیون دلار سرمایه دریافت می کند و برنامه های Web3 و BTC را توسعه می کند

تیم Trust Machines حدود 150 میلیون دلار سرمایه دریافت می کند و برنامه های Web3 و BTC را توسعه می کند

زمان خبر:8 ثانیه قبلتیم Trust Machines سازنده اپلیکیشن بیت کوین و Web3 با موفقیت 150 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده است. این بودجه برای گسترش و ارتقاء فناوری شبکه برای ایجاد برنامه های کاربردی برای بیت کوین و Web3 استفاده خواهد شد. سرمایه‌گذارانی مانند Breyer...