با افزایش موارد کووید-19 ، Macy’s ساعات کاری فروشگاهها را کوتاه می کند

با افزایش موارد کووید-19 ، Macy’s ساعات کاری فروشگاهها را کوتاه می کند

زمان خبر:17 دقیقه قبلشرکت Macy’s ساعات کاری فروشگاههای ایالات متحده خود را برای باقیمانده ژانویه کاهش خواهد داد در حالی که برای موارد احتمالی COVID-19 در میان کارگران با وجود نوع Omicron که باعث افزایش موارد ابتلا در سراسر ایالات متحده می شود، آماده می شود.این شرکت در...