رشد 7 درصدی ارزش سهام Madison Square Garden Entertainment

رشد 7 درصدی ارزش سهام Madison Square Garden Entertainment

زمان خبر:3 ثانیه قبلارزش سهام Madison Square Garden Entertainment (NYSE:MSGE) پس از اعلامیه امروز این شرکت، بیش از ۷ درصد افزایش یافت که بر اساس آن، هیئت مدیره به مدیریت شرکت اجازه داده تا تفکیک سهام این شرکت و ایجاد دو شرکت جدید را بررسی کند: (۱) یک شرکت سهامی عام با...