رای گیری همکاری MakerDAO با یک بانک سنتی

رای گیری همکاری MakerDAO با یک بانک سنتی

زمان خبر:8 ثانیه قبلمیکردائو(MakerDAO) در حال رای دادن به پیشنهادی است که برای اولین بار یک بانک سنتی را وارد اکوسیستم خود می کند و به بانک اجازه می دهد در برابر دارایی های خود با استفاده از تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) وام بگیرد.در حال حاضر 83 درصد از رای دهندگان...
.
جامعه پلتفرم MakerDAO در حال بررسی پیشنهادی در رابطه با اقتصاد توکن این پلتفرم…

. جامعه پلتفرم MakerDAO در حال بررسی پیشنهادی در رابطه با اقتصاد توکن این پلتفرم…

. جامعه پلتفرم MakerDAO در حال بررسی پیشنهادی در رابطه با اقتصاد توکن این پلتفرم است که در صورت تایید، شاهد جایگزینی MKR با stkMKR خواهیم بود. این پیشنهاد توسط یکی از رهبران MakerDAO در انجمن این پلتفرم مطرح شد و سازوکار جایگزینی را برای استفاده از توکن آن ارائه کرد....