شرکت Applied Materials بالاتر از برآوردها است

شرکت Applied Materials بالاتر از برآوردها است

زمان خبر:32 ثانیه قبلاپلاید متریالز(NASDAQ:AMAT) نتایج سه ماهه سوم را گزارش کرد که بالاتر از آن چیزی بود که بازار انتظار داشت.EPS تعدیل شده با درآمد 6.52 میلیارد دلاری به 1.94 دلار رسید تا پیش بینی 1.79 دلاری در فروش 6.26 میلیارد دلاری را شکست دهد. حاشیه ناخالص تعدیل...
گزارش عملکرد سه ماهه اول Applied Materials

گزارش عملکرد سه ماهه اول Applied Materials

زمان خبر:10 دقیقه قبلشرکت Applied Materials (NASDAQ:AMAT) روز چهارشنبه گزارش داد سود و درآمد سه ماهه اولش از پیشبینی تحلیلگران و انتظارات فراتر رفته است.Applied Materials سود هر سهم(EPS) را 1.89 دلار از درآمد 6.27 میلیارد دلار اعلام کرد.تحلیلگرانی که توسط...