.
سندباکس اعلام کرده که با هدف جمع‌آوری ۲ میلیون دلار برای مردم اوکراین با Mauer…

. سندباکس اعلام کرده که با هدف جمع‌آوری ۲ میلیون دلار برای مردم اوکراین با Mauer…

. سندباکس اعلام کرده که با هدف جمع‌آوری ۲ میلیون دلار برای مردم اوکراین با Mauer وارد همکاری شده است. سندباکس یک پلتفرم متاورسی پیشرو است و در این زمینه وارد عمل شده تا بتواند برای کمک به مردم جنگ‌زده اوکراین قدمی بردارد. این کمپانی در اولین اقدام حدود ۱۰ هزار نسخه از...