کاردانو در صدر MBLM در حوزه ارزهای دیجیتال قرار گرفت

کاردانو در صدر MBLM در حوزه ارزهای دیجیتال قرار گرفت

زمان خبر:3 ثانیه قبلبر اساس گزارشی که توسط آژانس ارتباط با برند، MBLM، منتشر شده است، کاردانو در بین 600 برند در رتبه 26 قرار دارد و رتبه اول را در صنعت کریپتو دارد.بر اساس این گزارش، صمیمیت برند به ارتباطات عاطفی اطلاق می شود که برندها می توانند با پایگاه کاربر و...