معرفی ارز دیجیتال MDEX – آکادمی پرشیا بلاکچین

معرفی ارز دیجیتال MDEX – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:5 دقیقه قبلشرکت MDEX یک صرافی غیر متمرکز بازار ساز (Market-making Decentralized Exchange) مبتنی بر مفاهیم نوین مالی است. MDEX یک بلاکچین ترکیبی از بلاکچین اتریوم و هکوچین (Heco Chain) ایجاد کرده است. در واقع، ام دکس مزایای هر دوی این شبکه‌ها، یعنی کارمزد کم...