MediBloc چگونه آغاز شد؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

MediBloc چگونه آغاز شد؟ – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:12 دقیقه قبل MediBloc یک سیستم مدیریت داده با بلاکچین است که بر سیستم داده های مراقبت های بهداشتی متمرکز است. در مراقبت های بهداشتی، داده های پزشکی متعلق به بیماران پراکنده شده و در تعدادی از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و موسسات در ایالات و کشورها پخش می شود....
معرفی ارز دیجیتال MediBloc – آکادمی پرشیا بلاکچین

معرفی ارز دیجیتال MediBloc – آکادمی پرشیا بلاکچین

زمان خبر:2 ثانیه قبلفناوری بلاکچین در تعدادی از بخشهای اقتصاد اعمال شده است که یکی از این بخشها، بخش مراقبت های بهداشتی است. از مدیریت و امنیت داده های پزشکی گرفته تا تسهیل آزمایش های بالینی و تحقیقات پزشکی. بلاکچین به وضوح فناوری انقلابی است که می تواند صنعت مراقبت...